top of page

BAŞVURU SÜRECİ

Kongremize özet göndererek başvuru yapılması gerekmektedir. Özet çalışmanızın kabul edilmesi halinde tarafınıza kabul belgesi gönderilecektir

Özetiniz en az 250 en çok 400 kelime olmalıdır

En az 3 anahtar kelime olmalıdır

Times New Roman 12 punto, tek satır aralığı ile yazılmalıdır

Ünvan, Yazar adı soyadı, kurum ve email adresleri başlığın altına yazılmalıdır

İngilizce özet şartı bulunmaktadır

Özetinizi en geç 15 Ekim 2023 tarihine kadar doc/word formatında cappadociacongress@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

DİKKAT

Özetinizde ORCID NO, cep telefon numarası, İngilizce özet eklenmesi zorunludur. Kitap yayın aşamasında cep telefon numaranız ve email adresiniz bildiriden silinecektir ve 3. kişilerle paylaşılmayacaktır

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Hakem değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra (kabul/red) yazara derhal bilgi verilmektedir

TAM METİN GÖNDERİMİ

Kongremizde tam metin gönderim zorunluluğu yoktur. Ancak tam metninizi yayınlatmak isterseniz 8 Kasım 2023 tarihine kadar  cappadociacongress@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. 8 Kasım 2023 tarihinden sonra gönderilen tam metinler hiç bir şekilde dikkate alınmayacaktır. Tam metin yazım kuralları için tıklayınız

bottom of page