top of page

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA - Kirsehir Ahi Evran University

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe ERKMEN, Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL, Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ, Gaziantep Üniversitesi

Dr. Mustafa Latif EMEK, İKSAD Başkanı
Dr. Aygün MEHERREMOVA, Bakü Devlet Üniversitesi

Prof. Muntazir MEHDİ, Pakistan Modern Diller Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Salih MERCAN, Bitlis Eren Üniversitesi

Dr. Abbas KARAAĞAÇLI, Giresun Üniversitesi

Dr. Abuzer KALYON, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Gülşen MEHERREMOVA, Azerbaycan Diller Üniversitesi

Dr. Murathan KEHA, Atatürk Üniversitesi

Dr. Terane NAĞIYEVA, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

bottom of page